Aros Gyda Ni

RHAGLEN - COLEG Y BALA

Mae Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn trefnu cyfres o benwythnosau ar hyd y flwyddyn yng Ngholeg y Bala. Am restr llawn o'r cyrsiau cliciwch yma.

 

CYFARFODYDD A CHYNADLEDDAU
 

Mae Coleg y Bala yn ganolfan Gynadledda hyfryd yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.  Mae nifer o ystafelloedd ar gael ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd.

Mae modd i ni, fel man cyfarfod bychan a chartrefol, ddarparu holl gysuron gwasanaeth o’r fath, a hynny ar lefel broffesiynol iawn.  Mae hyblygrwydd ac anghenion ein cwsmeriaid yn holl bwysig i’r ethos Cristnogol yma yng Ngholeg y Bala.

Dewch i weld drosoch eich hun beth sydd ar gael yma.

 

CANOLFAN BRESWYL AR GYFER GRWPIAU

Mae’r Coleg yn darparu llety cysurus ar gyfer teithiau maes ysgolion a  Phrif Ysgolion , Undebau Cristnogol a chynulliadau o bob math.  Mae’r ystafell chwaraeon a’r cyfleusterau awyr agored yn boblogaidd iawn ymhlith y rheiny sydd ar deithiau addysgol!

Gallwn ddarparu prydau bwyd yn ol y gofyn.

 

GWELY A BRECWAST

Mae Coleg y Bala yn adeilad rhestredig Graddfa 2 sy’n cynnig canolfan ddelfrydol i ddod i adnabod tref y Bala a’r cyffiniau.  O Goleg y Bala gallwch fwynhau golygfeydd trawiadol o Fynyddoedd Eryri a Llyn Tegid.

Cyfleusterau:
8 ystafell ddeniadol yn cynnwys bynciau.  Mae cyfleusterau en-suite yn y rhan fwyaf ohonynt.
Ystafelloedd cynadledda a chyfarfod.
Capel sydd ar gael ar gyfer gweddïo, myfyrio ac addoli. 
Gwasanaeth o safon uchel lle rhoddir y flaenoriaeth i anghenion ein cwsmeriaid.
Maes pêl-droed a phêl-fasged, cwrt tenis a llawer o chwaraeon awyr agored.
Cwrs Antur.
Ystafell Chwaraeon bywiog.
Bwyd cartref a chyfleusterau barbeciw.
 

BETH AM DREFNU I’CH GRŴP DDOD AT EI GILYDD AM BENWYTHNOS ?

 

Am fwy o fanylion cysylltwch a ni yn y coleg.