Croeso i wefan Coleg y Bala!

                                          

Coleg y Bala yw Canolfan Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru

 

Mae ein tîm ymroddedig o weithwyr Cristnogol yn trefnu rhaglen lawn hwyl a gweithgareddau i blant, ieuenctid yn eu harddegau a phobl ifanc hyn. Ein nod yw cyflwyno Iesu Grist i’r rheiny sy’n dod yma i aros, a hynny mewn ffordd fywiog a chyfoes. Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar un o'r dolenni uchod.

 

  "Clod iddo! Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y bydden ni'n mentro gofyn amdano na hyd yn oed yn gallu ei ddychmygu!"  Effesiaid 3:20