Newyddion a Gweddi

 

Blwyddyn 'Gap' Coleg y Bala - Cwrs ymarferol mewn meithrin disgyblion

 

Medi 2019 - Awst 2020

Dyddiad Cau: 15/02/19

A oes gennyt ti faich dros waith yr Arglwydd? Wyt ti awydd rhoi blwyddyn o dy amser i wasanaethu a thyfu yn dy berthynas gyda Duw? Wyt ti am gymryd cyfle arbennig i ddarganfod a meithrin dy ddoniau? Wyt ti eisiau cael profiad mewn Canolfan Plant ac Ieuenctid Cristnogol? Os am fwy o wybodaeth pwysa ar y ddolen yma. a dychwela'r ffurflen gofrestru erbyn y 15fed o Chwefror. Neu os am sgwrs anffurfiol croeso i ti gysylltu gyda ni yn y Coleg ar 01678 520565 / colegybala@ebpcw.org.uk