Newyddion a Gweddi

 

Blwyddyn 'Gap' Coleg y Bala - Cwrs ymarferol mewn meithrin disgyblion

 

Medi 2018 - Awst 2019

Dyddiad Cau: 31/1/18

A oes gennyt ti faich dros waith yr Arglwydd? Wyt ti awydd rhoi blwyddyn o dy amser i wasanaethu a thyfu yn dy berthynas gyda Duw? Wyt ti am gymryd cyfle arbennig i ddarganfod a meithrin dy ddoniau? Wyt ti eisiau cael profiad mewn Canolfan Plant ac Ieuenctid Cristnogol? Os am fwy o wybodaeth pwysa ar y ddolen yma. a dychwela'r ffurflen gofrestru erbyn Ionawr y 31ain. Neu os am sgwrs anffurfiol croeso i ti gysylltu gyda ni yn y Coleg ar 01678 520565 / colegybala@ebpcw.org.uk  

 

DATHLU 50 MLYNEDD 

I ddathlu 50 mlwyddiant y Gwasanaeth sy'n cynnwys sefydlu Coleg y Bala fel Canolfan unigryw i blant ac ieuenctid Cymru, rydym wedi creu fideo byr (10 munud) gyda 'chydig o gefndir a llawer am y gwaith da sy'n digwydd nawr yn ein heglwysi ym mhob rhan o Gymru ac yn y Coleg. Ein gobaith yw i'ch ysbrydoli fod Duw ar waith mewn modd arbennig heddiw ymhlith ein plant a'n pobl ifanc ac i'ch annog i weddio ac i barhau i fuddsoddi yn y gwaith i'r dyfodol.

Gallwch wylio'r fideo yma (Byddai'n wych os byddai modd i chi rannu'r fideo gyda aelodau eich Eglwys. Os hoffech gopi ar USB cysylltwch gyda'r Coleg ar 01678 520565)