Rhaglen y Coleg


Mae’n ddrwg iawn gennym rannu fod holl gyrsiau Coleg y Bala wedi eu canslo tan ddiwedd mis Mai, oherwydd y sefylla Coronafirws sydd yn datblygu’n ddyddiol. Er fod hyn yn siomedig iawn i ni gyd, teimlwn mae dyma’r penderfyniad gorau er lles pawb. Fe fyddwn yn ail edrych ar y sefyllfa mewn ychydig wythnosau i weld a fydd angen ymestyn ar yr amser yma.

 

 

Os nad yw'n bosibl i chi archebu arlein neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn plis cysylltwch gyda ni ar colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565 i ni bostio copi o'r ffurflen gofrestru atoch chi.

Ni ddylir talu am gwrs fod yn rwystr i unrhywun ddod - am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'ch arweinydd lleol neu gyda Angharad yn Coleg y Bala.

 

Am amodau defnydd o luniau cliciwch yma.

Os hoffech chi drefnu cwrs yng Ngholeg y Bala, beth am gael golwg ar y dudalen Aros Gyda Ni yna cysylltu â ni?

 

Activities at Coleg y Bala