Rhaglen y Coleg

Mae'n bosib archebu arlein ar gyfer y cyrsiau canlynol:  

ARFOGI: penwythnos i annog ac arfogi myfyrwyr ac oedolion ifanc yn eu 20au a 30au:  29/11 - 1/12   Archebwch lle heddiw drwy glicio ar y ddolen yma


 

 

HWYL YR ŴYL: Diwrnod llawn gemau, crefft, bwyd, canu, ffilm ac yn fwy na dim i glywed y newyddion anhygoel am eni Iesu ar gyfer plant ysgol blynyddoedd 3-6! Y gost yw £12 sy'n cynnwys cinio, y bwyd parti cyn gadael a'r holl weithgareddau. Mae'n 1/2 pris i'r 2il/3ydd plentyn o'r un teulu. Mae'r diwrnod yn cychwyn am 10am a'n gorffen am 5.30pm. Archebwch lle i'ch plentyn heddiw yma .

 

 

Os nad yw'n bosibl i chi archebu arlein neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn plis cysylltwch gyda ni ar colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565 i ni bostio copi o'r ffurflen gofrestru atoch chi.

Ni ddylir talu am gwrs fod yn rwystr i unrhywun ddod - am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'ch arweinydd lleol neu gyda Angharad yn Coleg y Bala.

Am amodau defnydd o luniau cliciwch yma.

Os hoffech chi drefnu cwrs yng Ngholeg y Bala, beth am gael golwg ar y dudalen Aros Gyda Ni yna cysylltu â ni?

 

Activities at Coleg y Bala