Rhaglen y Coleg

Mae'n bosib archebu arlein ar gyfer y cyrsiau canlynol: 

 

ADUNIAD SOULED OUT : Ionawr 25-27 - Cliciwch yma i archebu eich lle heddiw. 

Penwythnos i ieuenctid 15-19 oed. Mae Aduniad Souled Out yn gyfle grêt i ddal fyny gyda hen ffrindiau, cwrdd â phobl newydd a chymryd rhan mewn lôds o weithgareddau hwyl! Bydd y prif sesiynau yn rhoi cyfle gwych i ni addoli ein Duw mawr a dysgu mwy amdano wrth wrando ar sgyrsiau o’r Beibl. Mae mwy o wybodaeth ar wefan Souled Out: souledoutcymru.net 
 
 

 

 

CHWALFA CHWEFROR: 15-17 Chwefror - Archebwch lle i'ch plentyn heddiw drwy glicio ar y ddolen yma

Penwythnos i blant 8-11 oed yn llawn gemau gwirion, gweithgareddau, crefft, canu, ymlacio yn y 'stafell chwaraeon, nofio, gwylio ffilm ac yn fwy na dim i ddysgu mwy am Iesu Grist. Cost y penwythnos yw £63 neu hanner pris i'r 2il / 3ydd plentyn o'r un teulu. Mae'r gost yn cynnwys y llety, bwyd a'r holl weithgareddau.
 
 
 

CWRS IEUENCTID: 1-3 Mawrth - Archebwch lle yma heddiw 

Penwythnos i bobl ifanc blynyddoedd 7-11 i ddod yma i'r Coleg gyda'i ffrindiau neu i wneud ffrindiau newydd. Bydd y penwythnos yn llawn gemau a gweithgareddau a bydd yna ddysgu o'r Beibl addas i'w hoedran. Am fwy o fanylion cysylltwch gyda ni. Cost y penwythnos yw £63 neu hanner pris i'r 2il / 3ydd plentyn o'r un teulu. Mae'r gost yn cynnwys y llety, bwyd a'r holl weithgareddau.

Os nad yw'n bosibl i chi archebu arlein neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn plis cysylltwch gyda ni ar colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565 i ni bostio copi o'r ffurflen gofrestru atoch chi.

Ni ddylir talu am gwrs fod yn rwystr i unrhywun ddod - am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'ch arweinydd lleol neu gyda Angharad yn Coleg y Bala.

Am amodau defnydd o luniau cliciwch yma.

Os hoffech chi drefnu cwrs yng Ngholeg y Bala, beth am gael golwg ar y dudalen Aros Gyda Ni yna cysylltu â ni?

 

Activities at Coleg y Bala