Rhaglen y Coleg

Mae'n bosib archebu arlein ar gyfer y cyrsiau canlynol:  

ADUNIAD SOULED OUT 31/01/20 -02/02/20

Penwythnos i bobl ifanc 15-19 oed. Mae'r penwythnos yn gyfle gret i ddal fyny gyda hen ffrindiau, cwrdd a phobl newydd a chymryd rhan mewn pob math o weithgareddau. Bydd y prif sesiynau yn rhoi cyfle i ni addoli ein Duw mawr a dysgu mwy amdano wrth wrando ar sgyrsiau o'r Beibl. Gallwch archebu eich lle i ddod ar y penwythnos yma.

 

 

 

CHWALFA CHWEFROR 7-9/02/20

Penwythnos llawn gemau, crefft, bwyd, cerddoriaeth, nofio ac yn fwy na dim i gael glywed mwy am Iesu, i blant 8-12 oed! Mae'r penwythnos yn cychwyn am 5.30pm ar y dydd Gwener ac yn gorffen am 1pm ar y dydd Sul. Y gost yw £66 sy'n cynnwys y bwyd, llety a'r holl weithgareddau/ Mae'r 2il/3ydd plentyn o'r un teulu yn dod am 1/2 pris. Os am archebu lle i'ch plentyn pwyswch ar y ddolen yma

 

CWRS IEUENCTID 21-23/02/20

Penwythnos i bobl ifanc blynyddoedd 7-11! Bydd y penwythnos yn llawn gweithgareddau, gemau a digon o amser i ymlacio gyda ffrindiau yn y 'fifa lounge' a'r stafell chwaraeon. Bydd rhywbeth i bawb! Fe gawn ni amser gydol y penwythnos i edrych ar y Beibl  a chael grwpiau bach i drafod beth i ni wedi dysgu. Y gost yw £66 am yr holl weithgareddau, bwyd a llety. Mae'n 1/2 pris i'r 2il neu 3ydd plentyn o'r un teulu. Mi fedrwch archebu lle heddiw yma.

 

Os nad yw'n bosibl i chi archebu arlein neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn plis cysylltwch gyda ni ar colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565 i ni bostio copi o'r ffurflen gofrestru atoch chi.

Ni ddylir talu am gwrs fod yn rwystr i unrhywun ddod - am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'ch arweinydd lleol neu gyda Angharad yn Coleg y Bala.

 

Am amodau defnydd o luniau cliciwch yma.

Os hoffech chi drefnu cwrs yng Ngholeg y Bala, beth am gael golwg ar y dudalen Aros Gyda Ni yna cysylltu â ni?

 

Activities at Coleg y Bala