Rhaglen y Coleg

Mae'n bosib archebu arlein ar gyfer y cyrsiau canlynol:

 

SLAM : 31 Mai - 2 Mehefin - Archebwch lle heddiw drwy glicio ar y ddolen yma

Penwythnos i ieuenctid 11-15 oed a fydd yn amser gwych o chwaraeon, gemau, ffrindiau, a dysgu o'r Beibl! Trefnir y penwythnos ar y cyd rhwng Coleg y Bala a 'Scripture Union' ac fe fydd yn benwythnos dwyieithog. Yn ystod y penwythnos byddwn yn cael chwarae nifer o chwaraeon cyfarwydd yn ogystal a rhai pethau sydd efallai'n newydd! Cost y penwythnos yw £69, gyda'r ail neu trydydd plentyn o unrhyw deulu yn cael dod am hanner prîs. Mae Scripture Union hefyd yn cynnig gostyngiad i rai teuluoedd - gwelir eu 'holiday fund' am fwy o fanylion.

 

 
DISGLAIR: 14-15 Mehefin - Archebwch eich lle heddiw yma
 
Hoffem eich gwahodd i ymuno â ni ar ein penwythnos ‘Disglair’ yng Ngholeg y Bala; amser i ni annog ein gilydd, i geisio Iesu ac i gredu y gallwn trawsffurfio ein cymunedau gyda'i gariad Ef. Mae croeso i ferched o bob oed ymuno gyda ni o 15 oed i fyny. Cost y penwythnos fydd £40 sydd yn cynnwys y nos Wener, Gwely a Brecwast a chinio dydd Sadwrn. Os nad yw’n bosib i chi ddod ar y nos Wener ond hoffech ddod am y dydd Sadwrn yn unig y gost fydd £25 a fydd yn cynnwys cinio. Bydd yna offer cyfieithu ar gael felly mae yna groeso i bawb! 
 
 

CWRS IEUENCTID: 29 Gorffennaf - 2 Awst : Archebwch lle heddiw drwy glicio ar y ddolen yma

Mae’r wythnos am fod yn llawn o bethau hollol wych! Yn y gorffennol ‘da ni ‘di bod ar trips i Flip Out, Bounce Below, Saethu Paent ac i’r Tree Tops. Da ni ‘di cael gemau dŵr, gemau epic o Capture the flag a sesiynau yn llawn gemau newydd gwirion a ‘da ni’n edrych ‘mlaen i wneud gweithgareddau tebyg a hyd yn oed gwell ‘leni! Yn ogystal mae tipyn o amser i ymlacio gyda ffrindiau hen a newydd, fel noson yn gwneud shmores, y lolfa fifa, cael amser wrth y llyn a trip i siopa. Hefyd fel sy’n digwydd yn eich clybiau lleol byddwn ni’n cael siawns i edrych ar y Beibl gyda’n gilydd gyda Derek Rees mewn ffordd hawdd i’w ddeall.

Cost y gwyliau yw £110 a fydd yn cynnwys yr holl weithgraeddau, llety a bwyd ac mae'n hanner pris i'r 2il/3ydd plentyn o'r un teulu. Os hoffech chi fwy o wybodaeth am beth fydd yn digwydd ar y Cwrs cysylltwch gyda ni.

 

ANHREFN AWST: 12-15 Awst : Archebwch lle heddiw drwy glicio ar y ddolen yma  

Gwyliau i blant 8 - 12 oed yw Anhrefn Awst. Bydd yn 3 diwrnod a 3 noson yn llawn gemau gwirion, gweithgareddau gwych, crefft, canu, ymlacio yn y ‘stafell chwaraeon, nofio, gwylio ffilm, sioe dalent, straeon o’r Beibl a bydd hefyd trip diwrnod arbennig. Cost y gwyliau yw £86 neu 1/2 pris i'r 2il/3ydd plentyn o'r un teulu. Os hoffech chi fwy o wybodaeth peidiwch oedi rhag cysylltu gyda ni.

 

SOULED OUT 19: 17-22 Awst : Archebwch lle heddiw drwy glicio ar y ddolen yma 

 

Da ni methu aros i’r 5 diwrnod gwych yma i ieuenctid (15+), myfyrwyr ac oedolion ifanc o bob rhan o Gymru (a thu hwnt!) Bydd yn amser anhygoel i bawb sy’n dod! Mae’r prif sesiynau yn Ysgol y Berwyn bob amser yn uchafbwynt SOULED OUT, wrth i ni ddod at ein gilydd i addoli Duw a gwrando ar ei Air. Bydd hefyd dewis da o seminarau trwy’r wythnos i’n harfogi a’n hysbrydoli, a grwpiau bach i’n helpu ni ymateb gyda’n gilydd i’r hyn da ni’n clywed. Unwaith eto, da ni’n trefnu llwyth o bethau hwyl i bawb wneud! Dros y blynyddoedd, da ni di mwynhau inflatables mawr, caffi acwstig, gemau pêl-droed, crefftau creadigol, stand-up paddle boarding, bwyta s’mores rownd y tân – a bydd digon o bethau newydd i’w profi eto eleni!  

Clicia ar y linc uchod am fanylion y gost, llety ac i gadarnhau dy le. Cofia hefyd, os mae mwy nag un person mewn addysg yn dod o’r un teulu, mae’r ail neu trydydd person yn cael dod am hanner pris! Ac os ti’n teithio o’r De neu o Ganolbarth Cymru, bydd bws wedi ei drefnu i ti am ddim! Paid methu allan! Gwna’n siŵr dy fod yn ymuno â ni am amser arbennig yn SOULED OUT 19!

 

Os nad yw'n bosibl i chi archebu arlein neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn plis cysylltwch gyda ni ar colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565 i ni bostio copi o'r ffurflen gofrestru atoch chi.

Ni ddylir talu am gwrs fod yn rwystr i unrhywun ddod - am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'ch arweinydd lleol neu gyda Angharad yn Coleg y Bala.

Am amodau defnydd o luniau cliciwch yma.

Os hoffech chi drefnu cwrs yng Ngholeg y Bala, beth am gael golwg ar y dudalen Aros Gyda Ni yna cysylltu â ni?

 

Activities at Coleg y Bala