Rhaglen y Coleg

Mae'n bosib archebu arlein ar gyfer y cyrsiau canlynol: 

 

ARFOGI : Tachwedd 23-25 - Cliciwch yma i archebu eich lle heddiw. 

Penwythnos i annog ac arfogi myfyrwyr ac oedolion ifanc yn eu 20au a 30au
 

 

 

HWYL YR ŴYL: 1af o Ragfyr - Archebwch lle i'ch plentyn heddiw drwy glicio ar y ddolen yma.

Diwrnod i ddathlu geni Crist yn llawn gemau, crefft a chanu a cyfle i edrych ar ffilm Nadoligaidd gyda'n gilydd. Mae'r diwrnod ar gyfer plant blynyddoedd 3-6 a'n costio £12 (1/2 pris i'r 2il, 3ydd plentyn o'r un teulu) Mae'r pris yn cynnwys cinio, bwyd parti a'r holl weithgareddau.

 

 

Os nad yw'n bosibl i chi archebu arlein neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn plis cysylltwch gyda ni ar colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565 i ni bostio copi o'r ffurflen gofrestru atoch chi.

Ni ddylir talu am gwrs fod yn rwystr i unrhywun ddod - am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'ch arweinydd lleol neu gyda Angharad yn Coleg y Bala.

 

Am amodau defnydd o luniau cliciwch yma.

Os hoffech chi drefnu cwrs yng Ngholeg y Bala, beth am gael golwg ar y dudalen Aros Gyda Ni yna cysylltu â ni?

 

Activities at Coleg y Bala