Staff y Coleg

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am aelodau staff Coleg y Bala a Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru.


Rheolwyr

Sian ac Owain Edwards
owaincoleg@gmail.com
 


Is Warden

Jack Newbould               jackdnewbould@gmail.com

Rheolwr Swyddfa

Delyth Williams
colegybala@ebcpcw.org.uk


Swyddog Cynorthwyol

Angharad Clwyd
angharadclwyd@hotmail.com


 

Rheolwr Safle

Myfyr Jones


 

Glanhäwraig

Cindy EllisCogyddes

Kirsty McCall

 

 

 

Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid


 

Swyddog Addysg ac Adnoddau

Nia Williams
niacolegybala@btinternet.com


Gweithiwr Ieuenctid Hŷn

Meryl Walters
meryl_walters@yahoo.co.uk
 


Gweithiwr Plant a  Ieuenctid 

Sion Morris