Ysgolion

Ymweld â Coleg y Bala fel ysgol ...
 

... am y dydd:

Dyddiau Pasg
•    Diwrnod cyfan yn adrodd hanes wythnos y Pasg trwy wahanol ddulliau o gyflwyno stori a gweithgareddau
i ysgolion cynradd.
•    Defnyddir adeilad a gerddi Coleg y Bala fel cefndir i wahanol olygfeydd o’r hanes.
•    Cynhelir y Dyddiau Pasg am dair wythnos ar ddiwedd y tymor cyn gwyliau’r Pasg, ac maent yn llenwi’n gyflym bob blwyddyn!
Diwrnod Mari Jones a’i Beibl
•    Diwrnod o weithgareddau yn cyflwyno hanes Mari Jones yng nghyd-destun y dre lle daeth i chwilio am Feibl gan Thomas Charles.
•    Bydd gweithgareddau a chyflwyniadau yn y Coleg a thaith i’r dre at Fanc Barclays, hen gartref Thomas Charles, ac at ei gof-golofn tu allan i Gapel Tegid.
 

... am ychydig o dyddiau

Beth am drefnu ymweliad preswyl yng Ngholeg y Bala i’ch ysgol am ddau neu dri diwrnod ganol wythnos?
(Gweler tudalen ‘Aros gyda ni’ am fanylion cyfleusterau Coleg y Bala.)
Rhaglen wedi ei pharatoi o gwmpas themau Addysg Gristnogol
Gallwn drefnu
•    rhaglen o weithgareddau i gefnogi Cristnogaeth fel rhan o’ch astudiaethau Addysg Grefyddol.
•    rhaglen yn cyfuno gweithgareddau awyr agored a gweithgareddau addysgol ar themau Cristnogol.
Defnyddio’r Coleg fel canolfan i ymweld â mannau o ddiddordeb yn yr ardal a threfnu eich rhaglen eich hun
•    Mae Coleg y Bala mewn lleoliad arbennig ar gyfer teithiau maes ym Mharc Cenedlaethol Eryri.
•    Mae dau lyn enwog iawn yn yr ardal: Llyn Tegid, llyn naturiol mwyaf Cymru, a Llyn Celyn sydd â rhan bwysig yn hanes diweddar Cymru.
•    Dros y ffordd i’r Coleg mae cartref Michael D Jones, sylfaenydd Y Wladfa ym Mhatagonia, dros Cwm Prysor mae ardal Hedd Wyn, bardd y ‘Gadair Ddu’, ac i gyfeiriad arall, tua Dolgellau, mae cyfoeth hanes y Crynwyr sy’n gefndir i nofel enwog Marion Eames, ‘Yr Ystafell Ddirgel’.

 

... neu beth am i ni ymweld â chi?

Mae aelodau o Dîm y Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid ar gael i ymweld â’ch ysgol i arwain cyd-addoliad Cristnogol bywiog ac addas.
•    Gallwn hefyd ddod atoch i gynnal gweithdai neu wersi ar Gristnogaeth sy’n plethu i’r maes llafur Addysg Grefyddol.
•    Os oes gennych Gymdeithas neu Undeb Gristnogol yn yr ysgol, rydym ar gael i’ch cefnogi.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni yn Coleg y Bala
neu gyda Nia W Williams (Swyddog Addysg ac Adnoddau) niacolegybala@btinternet.com